Inspirujte své studenty! eXperimentujte s námi!

Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.
Charles Farrar Brown

Chceme vtáhnout studenty do výuky, uspokojit jejich touhu po poznávání, přimět je, aby formulovali otázky před tím, než jim dáme odpovědi. Chceme, aby přemýšleli v souvislostech. Experimentuj.eu je virtuální interdisciplinární platforma pro učitele přírodovědných předmětů. Je nástrojem výměny zkušeností a kontaktů a vyzývá ke spolupráci a sdílení.  Je ojedinělou, volně dostupnou zásobárnou nenáročných experimentů jdoucích napříč obory.

Více o projektu eXperimentuj >>

Přihlaste se na naše workshopy!

Chcete si experimenty vyzkoušet? Chcete získat nový materiál do výuky? Seznámit se s novými přístupy ve vzdělávání a vykročit za hranice svých oborů? Máte sami nápady, o které se chcete podělit? Vyberte si z naší nabídky a přihlaste se na workshop!